การสอบใบอนุญาต

 การสอบใบอนุญาตตัวแทน

 • การสอบครั้งแรก ตัวแทนต้องแจ้งบริษัทฯ (ล่วงหน้า 1 สัปดาห์) เพื่อให้บริษัทฯ ลงทะเบียนเข้าไปในระบบ คปภ. ก่อนไม่สามารถสมัครสอบครั้งแรกได้ด้วยตนเอง และ สอบครั้งแรกได้เฉพาะรอบเช้าเท่านั้น  หากสอบรอบเช้าไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบรอบบ่าย ที่หน้างานได้
 •  รายละเอียดข้อมูลที่ต้องดำเนินการและแจ้งทางเมล์ให้ แผนกบริหารงานตัวแทน รับทราบ
  • วันที่ต้องการสมัครสอบ
  • รหัส(โค้ด) และ ชื่อ-สกุลตัวแทน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัครสอบ
  • หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ ท่านละ 300 บาท (ใบรายการโอนเงิน)
  • โอนเข้าบัญชีธนาคาร บริษัท แทน คอนซัลแทนท์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุรวงศ์ 2 (ออมทรัพย์) บัญชีเลขที่  064-240363-0

 • ตารางสอบตัวแทนวินาศภัย


สมัครสอบนายหน้าวินาศภัย  คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัครสอบ นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่

📝 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
สรุปวิชาสอบประกันวินาศภัย เริ่ม 1 มี.ค. 63
วิชา
นายหน้า
ตัวแทน
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
จำนวนข้อ
เกณฑ์ผ่าน
1072014
หลักการประกันวินาศภัย
70662024
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2010
พรบ.ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
2010
รวม
12060
หลักการประกันวินาศภัย รวม 5 วิชาดังนี้
 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
 2. ประกันอัคคีภัย
 3. ประกันภัยรถยนต์
 4. ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 5. ประกันเบ็ดเตล็ด

            สมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ มาตรการเข้าสอบตัวแทนประกันวินาศภัย (สอบใบอนุญาตฯ) ทั้ง ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และ ส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) สำหรับการสอบตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้
1.  ค่าสมัครสอบ (ส่วนกลาง & ส่วนภูมิภาค) ให้ผู้สมัครสอบจ่ายค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ตามเดิม และให้ผู้สมัครสอบตรวจ ATK ด้วยตนเองก่อนสอบดังนี้
    (1)  ให้ผู้สมัครสอบตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนสอบ (ถ่ายภาพให้เห็นหน้าผู้สมัครสอบคู่กับผลตรวจ ATK แสดงหน้าห้องสอบ)  หรือ
    (2)  ให้ผู้สมัครสอบนำ ATK ไปตรวจด้วยตนเองที่หน้าห้องสอบ (แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ)
หมายเหตุ  :  สำหรับ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ให้ยกเลิกค่าสมัครสอบ 500 บาท โดยให้ผู้สมัครสอบจ่ายค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ตามปกติ
2.  เบอร์โทรศัพท์  ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครสอบและเป็นเบอร์ที่ติดต่อได้เท่านั้น โดยสมาคมฯจะส่ง SMS แจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครสอบรับทราบล่วงหน้า
3.  การแต่งกาย  ผู้เข้าสอบต้องกายให้สุภาพตามประกาศของ คปภ. กรณีแต่งกายไม่สุภาพ คปภ.ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ  ห้าม..!!!..แต่งกายดังนี้
    (1)  ห้าม...สวมใส่เสื้อยืดคอกลม/คอวี
    (2)  ห้าม...สวมใส่กางเกงกระโปรง , กางเกงขาสั้นทุกชนิด
    (3)  ห้าม...สวมใส่รองเท้าสาน , รองเท้าแตะ , รองเท้าเปิดส้น
4.  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเคร่งครัด

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า